Bedre Integration

Integrationen i Danmark skal være bedre. Det skal den, fordi de sidste tredive års utilstrækkelige integrationspolitik har efterladt Danmark med et stigende antal problemer med indvandrere og efterkommere i samfundet, der årligt koster skatteyderne milliarder af kroner. Vi læser dagligt i aviser og på sociale medier læser om, hvordan parallelsamfund vokser frem i belastede områder, hvor kriminaliteten er blevet mere rå og organiseret og ledigheden er uforholdsvis høj. Dertil skaber den forråede debat frustrationer og kløfter mellem mere og mere polariserede befolkningsgrupper i Danmark, mens den rammer de velfungerende indvandrere og efterkommere, der rent faktisk gerne vil Danmark. Det kan vi selvfølgelig ikke acceptere, og med lov i hånd skal vi forandre for at bevare de værdier, der gør Danmark til et af verdens mest velfungerende lande. Vi skylder vores børn, at vi mødes og løser problemerne. Og når dialogkaffen er drukket op, så må der håndgribelige løsninger og konsekvenser på bordet. Vi skal kræve, at alle tager ansvaret for deres egen integration og overholder loven.

“De sidste tredive års utilstrækkelige integrationspolitik har efterladt Danmark med et stigende antal problemer med indvandrere og efterkommere i samfundet, der årligt koster skatteyderne milliarder af kroner.”

Når det kommer til den veldokumenterede og stigende kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere skal vi sørge for at lovgive os ud af problemerne, så den kommunale forebyggelse effektiviseres og inddrager forældrene til særligt marginaliseringstruede børn og unge, så vi griber problemet tidligere og før, det opstår. Politiet skal have de nødvendige ressourcer og beføjelser til at løse problemet med det stigende antal forbrydelser og domstolene skal idømme hårdere straffe, der sender et klart signal om, at vi ikke accepterer kriminalitet og samtidigt respekterer ofrene for forbrydelserne. Dertil skal ikke danske statsborgere udvises til afsoning i eget hjemland, når de begår særligt grov kriminalitet.

Vi skal også den forholdsvist høje og veldokumenterede ledighed blandt indvandrere og efterkommere til livs. Det går ikke, at vi har store befolkningsgrupper, hvor mange ikke vil deltage. Derfor skal vi kræve af indvandrere og efterkommere, at de tager ansvar for deres egen integration ved at lære sproget og finde sig et arbejde. Det gælder både kvinder og mænd uanset nationalitet og religion. Og det skal vi, fordi det er på de danske arbejdspladser, integrationen har vist sig at fungere bedst. Derfor skal vi også have jobs parat til dem, der kommer til landet, så de kan trække i arbejdstøjet fra dag 1. Vi skal ikke forsørge mennesker, der ikke ønsker at deltage.

“Årligt koster integrationen over tredive milliarder kroner, og med den demografiske fremskrivning, der entydigt viser, at der i fremtiden vil blive flere indvandrere og efterkommere i Danmark, kan vi ikke bare lade stå til.”

Vi kan ikke længere udskyde at løse de massive integrationsproblemer, vi har i samfundet. Vi skylder os selv og hinanden – og ikke mindst vores børn – at tage fat. Årligt koster integrationen over tredive milliarder kroner, og med den demografiske fremskrivning, der entydigt viser, at der i fremtiden vil blive flere indvandrere og efterkommere i Danmark, kan vi ikke bare lade stå til. Derfor skal vi ikke længere bruge alle vores velmenende skattekroner på at integrere flygtninge, der kommer til landet, når pengene beviseligt rækker længst og bliver mest fair fordelt i nærområderne.

Vi skal tiltrække god arbejdskraft. Sidst men ikke mindst er Danmark et fantastisk land fyldt med muligheder, for dem, der vil landet. Derfor skal vi stadig være i stand til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, når og hvor der er brug for det. Men det gælder altså både for den højtuddannede professor og den hårdtarbejdende håndværker, at de skal følge husets regler, når de kommer til Danmark. Derfor vil jeg arbejde på, at nationale og internationale regler, konventioner og love gøres tidssvarende, så vi kan løse de udfordringer, vi står overfor.

Politisk arbejde

  • Jeg vil arbejde på at vi får en lovgivning der er tilpasset de udfordringer vores samfund har med integrationen. De nye lovmæssige tiltag skal bl.a. kunne ansvarliggøre indvandrere og efterkommere for deres egen integration, hvor det skal være et lovkrav at lære det danske sprog samt at være selvforsørgende.
  • Jeg vil arbejde på at der bliver en skærpet kontrol over integrationsprojekterne. Vi har brug for at give området et serviceeftersyn eller sågar sige integrationsprojekt-stop i nogle år.Jeg vil arbejde for, at der føres skærpet kontrol overfor foreninger, så det ikke er muligt at drive foreninger, hvor danske værdier undermineres for danske skatteyderkroner.
  • Jeg vil arbejde på at vi Danmark kan føre en integrationspolitik som skal komme samfundet til gode. Arbejdspladsen skal blive en vigtig brik i integrationen i det danske samfund, og jeg vil arbejde at der ikke bliver nogen offentlige ydelser til personer på tålt ophold eller betinget opholdstilladelse. De skal være selvforsørgende og møde den danske kultur via arbejdsplads.

Da min far kom til Danmark, var der ikke noget, der hed integrationsprogram. I dag bliver man pakket ind i mentorer, sagsbehandlere og offentlige ydelser.

  • Jeg vil arbejde på at Danmark fører en realistisk flygtningepolitik der afspejler den internationale og nationale situation vi befinder os i. Danmark har i flere år ført en utilstrækkelig integrationspolitik hvilket har skabt flere udfordringer for vores samfund.Jeg vil arbejde på at der er en realistisk fordeling af indvandrere og nytilkommende, da der er en grænse på hvor mange mennesker en by kan integrere.
  • Jeg vil arbejde for, at social dumping i blandt indvandrere stoppes- bl.a. skal kvinder have lige muligheder for at komme ud på arbejdsmarkedet, da det vil gavne integrationen.

“Politiet skal have de nødvendige ressourcer og beføjelser til at løse problemet med det stigende antal forbrydelser, og domstolene skal idømme hårdere straffe, der sender et klart signal om, at vi ikke acceptere

Share this post

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *