Et Grønnere Danmark

Danmark skal være grønnere. Vi skal bevare vores smukke natur, og vi skal aflevere landet i grøn og god stand til vores børn. Det gør vi ved fortsat at være førende indenfor verdens grønne omstilling til vedvarende energi, bruge vores sunde fornuft, bevare vores naturområder og dyrevelfærd, samt forske og innovere os til et grønnere og dermed rigere samfund. På den måde skaber vi grønne arbejdspladser og et fremtidssikret, grønt fundament for samfundet.

Hvis Danmark fortsat skal være førende indenfor verdens grønne omstilling kræver det, at vi hele tiden udvikler os, investerer i og tilegner os ny viden på området. Jeg vil arbejde for, at der tilføres midler til forskning og udvikling på området, mens jeg vil gøre det muligt for grønne, danske virksomheder at udvide deres engagement og viden. Vi skal ikke drukne gode kræfter, der ønsker at være med på den grønne omstilling i papirarbejde og afgifter, men derimod skabe sunde rammer om udviklingen. Med andre ord vil jeg arbejde for, at de politiske rammer om den grønne omstilling fortsat giver private og erhvervslivet et attraktivt incitament til at ’gå grønt’ – det er godt for os selv, og det er godt for klimaet.

I bund og grund handler en sund klima og miljø politik om, hvordan vi bruger vores naturressourcer, og hvilke udledninger, der er resultatet. Derfor skal vi grundlæggende altid gå efter at producere så grønt og bæredygtigt som muligt, mens udledningen fra produktionen skal være tilstræbt grøn. Landbruget, energisektoren og virksomheder i Danmark skal altid gå efter at bruge og udlede så få kemikalier og andre skadelige stoffer, som muligt, når de producerer deres varer og ydelser. Og det skal vi være med til at skabe rimelige rammer om, så vi kan passe på os selv og vores natur og værne om vores dyrevelfærd. Vi skal desuden sørge for at bevare danske kysstrækninger og naturområder, så både dyr og mennesker har glæde af vores smukke land i fremtiden.

Derfor er det også et konservativt mål, at Danmark skal være fri af fossile energikilderog selvforsynende med vedvarende energi i 2050. Det giver god mening, fordi vi på den måde giver et sundt og bæredygtigt klima videre til de næste generationer i stedet for at efterlade vores børn med afmattede områder, stigende verdenshave, et hullet ozonlag og flere uforudsigelige naturkatastrofer.

  • Jeg vil arbejde for, at Danmark bliver ved med at investere i vedvarende energi.

  • Danmark skal investere i grøn forskning, da vi på nationalt og internationalt skal være førende.

  • Jeg vil arbejde for, at Danmarks grønne områder bevares – projekter og forskning på området skal støttes.

  • Jeg vil arbejde for bedre og nemmere rammevilkår for landmænd, der vil producere økologisk.

Share this post