Lavere Skat

Det skal betale sig at arbejde og drive virksomhed i Danmark – derfor skal vi sænke skatten på arbejde og erhverv, samt afskaffe håbløse afgifter og tungt papirarbejde, så hårdtarbejdende borgere og virksomheder får større frihed til selv at vælge til og fra. Jeg vil arbejde for, at vores skattesystem er fair, gennemskueligt og let at gå til.

Det skal være op til den enkelte borger, om de vil bruge deres hårdttjente penge på mere tid med familien, et sundere liv, investeringer i mursten eller aktier, eller om de vil arbejde mere eller mindre. Derfor vil vi sænke skatten på arbejde og virksomhed, så incitamentet til at investere i egen og samfundets vækst øges. Det er over en bred kam en god forretning for den enkelte og for samfundet.

Det nytter ikke, at familier og erhvervsdrivende straffes på skattekonten for at have klaret sig godt eller for at være mere virksomme. Derfor vil jeg arbejde for, at topskatten og skatten på arbejde generelt lettes. Dertil skal hårdtarbejdende borgere og virksomheder ikke betale skjulte skatter forklædt som afgifter, med mindre afgiften tjener et direkte og veldokumenteret formål. Derfor vil jeg arbejde for, at alle danskere betaler hver tredje krone i skat, mens eksempelvis punktafgiften på dagligvarer og registreringsafgiften på biler udfases.

Det skal samtidigt betale sig at kunne investere i mursten, da ejendomsinvesteringer underbygger et trygt samfund i vækst. Derfor vil jeg arbejde for, at skatten på at investere i og eje mursten sænkes markant eller tages helt af bordet. Pengene skal hentes ved at tage en del af realiserede gevinster på bolighandler, når ejendomsværdiskat og grundskylden er endeligt udfaset.

Danmark er et af de lande i verden, der beskatter borgerne hårdest. Jeg vil arbejde for, at pengene og valgfriheden gives tilbage til borgerne, så de selv kan arbejde for og forme deres liv. Derfor er skattepolitikken for mig også værdipolitik. Vi skal stadig finansiere velfærden i fremtiden, men jo mere du arbejder, des mere betaler du i skat, og det kommer alle til gode. På den måde er det stadig de bredeste skuldre, der bærer det tungeste læs.

  • Jeg vil arbejde for, at det skal kunne betale sig for alle i samfundet at yde en ekstra indsats – derfor skal topskatten sænkes.

  • Jeg vil arbejde for, at personer der bor i ejet ejendom ikke straffes med enorme skatter – bl.a. boligskatter.

Share this post

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *