Mere Tryghed

Vi skal have mere Tryghed i Danmark, fordi det er fundamentet for menneskets og samfundets udvikling. Derfor skal alle kunne færdes og ytre sig sikkert overalt i Danmark. Vi skal ikke finde os i, at vores børn vokser op i et utrygt samfund og at vores borgere, myndigheder og politikere er bange for at ytre sig og gøre deres arbejde. Derfor skal der under ingen omstændigheder være områder i Danmark, hvor vi ikke tør færdes og ytre os, fordi få formørkede mennesker gør det utrygt for de mange.

Vi skal med en solid forebyggende indsats, der giver forældrene til særligt marginaliseringstruede unge et ansvar og en stærk politiindsats kunne sikre borgere og virksomheders sikkerhed, og derfor skal vi give myndighederne de nødvendige beføjelser og ressourcer til bekæmpelsen af problemerne. Vi skal samtidigt respektere skatteydernes kroner og den enkeltes frihed, og derfor skal effekten af indsatsen løbende dokumenteres og tilpasses.

Vores samfund er blevet vidne til mere personfarlig, grænseoverskridende og organiseret kriminalitet. Derfor er der mere end nogensinde før brug for kommunernes forebyggende arbejde og for at politiet kan beskytte vores borgere og virksomheder. Men hvis det ikke har en tydelig konsekvens at begå kriminalitet, får ovenstående tiltag ikke den tilsigtede effekt. Derfor skal vi i forlængelse af myndighedernes indsats sørge for, at vi sender et klart signal til forbrydere og ofre af samme om, at vi ikke finder os i lovovertrædelser – derfor skal straffen for grov kriminalitet være hårdere, mens ikke-danske statsborgere skal sendes hjem til afsoning og formenes adgang til landet, når de begår grove forseelser.

Personer, der befinder sig i rockerbandemiljøet skal ikke belønnes med sociale ydelser og lette ophold i fængslerne, men derimod straffes og rehabiliteres med fast hånd. Jeg vil arbejde for, at gentagne lovovertrædelser bliver straffet benhårdt, så en kriminel levevej ikke længere betaler sig i Danmark.

Jeg vil arbejde for, at ovennævnte ambitioner om mere tryghed går igen i Danmarks internationale engagmenter. Vi skal sammen med EU og den øvrige verden sørge for, at verden bliver et mere trygt sted generelt. Derfor skal vi følge et stærkt diplomatisk spor i alle henseender, men vi skal også være klar til at løse konflikter med andet end ord. Derfor skal forsvaret styrkes, så det står mål med de udfordringer, verden står overfor. Vi skal være i stand til at dæmme op for terror og grænseoverskridende kriminalitet, mens vi skal være klar til at håndtere udefra kommende trusler mod vores og vore allieredes kyster og grænser. Danmark skal fortsat være en del af internationale konventioner og samarbejder, men vi skal også turde udfordre indholdet, så det bliver tidssvarende de udfordringer, vi står overfor.

  • Jeg vil arbejde for, at vi får en lovgivning, der er tilsvarende den langt grovere form for kriminalitet, der bliver begået i dag.
  • Jeg vil arbejde for, at kriminelle udlændinge udvises for grovere kriminalitet.
  • Jeg vil arbejde for, at institutioner der arbejder med domsanbragte skal have flere værktøjer til at håndtere de unge, så de kan mærke en konsekvens af deres handlinger.
  • Jeg vil arbejde for, at personer der er registreret af politiet i rockerbandemiljøet ikke bliver belønnet med sociale ydelser.
  • Jeg vil arbejde for, at forældrene til børn som begår hård kriminalitet skal stå til ansvar for deres børns handlinger.
  • Jeg vil arbejde for, at foreninger med skjulte dæknavne og udanske værdier og hensigter skal forbydes og lukkes. Eksempelvis skal rockerklubber ikke kunne have ret til at stifte foreninger og dermed modtage statsstøtte.

Share this post