Styrket Uddannelse

I Danmark skal vi primært leve af vores know-how og evne til at lede og skabe. Vi skal ikke konkurrere med milliarder af indere og kinesere på samlebåndet. Derfor skal vi have en ambition om at tilbyde vores børn verdens bedste institutioner, skoler og uddannelser. Det giver mening, fordi en dygtiggjort og højtuddannet arbejdsstyrke gør, at vi bliver mere konkurrencedygtige, leverer bedre produkter/ydelser og skaber flere arbejdspladser. Det er alt sammen godt for samfundet og økonomien – for ikke at nævne vores faglige stolthed og almene dannelse!

Vi skal sørge for, at der er en klar sammenhæng, når vi understøtter trivsel og faglighed fra institution, over folkeskole til endelig udmærkelse. På den måde uddanner vi flyveklare unge og undgår stækkede vinger. Derfor skal vi også turde stille krav, der udfordrer og hærder eleverne. Alle danske børn skal som minimum kunne respektere uddannelsesinstitutionen, samt regne, læse, tale og skrive dansk, før de passerer grundskoletrinnet. Vi skal altså tidligere gøre de unge klar til at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse fra a-z. Det er ikke tilfredsstillende, at vi i Danmark har elever, der møder op i folkeskolen, på de tekniske uddannelser eller gymnasierne uden at kunne basale ting som helt almindelig dannelse, dansk og matematik. Derfor skal forældrene inddrages tidligere og have et større ansvar, når en elev har særlige udfordringer. På den måde bliver forebyggelsen af eksklusion og frafald effektiv, mere konsekvent og foregår med den nødvendige respekt for lærerne og de øvrige studerende.

Når alle er godt med, skal vi investere i videregående uddannelser, der målrettes erhvervslivets efterspørgsel, og vi skal sørge for, at gode idéer og tiltag på uddannelserne gødes, så de har mulighed for at blomstre op og blive til virksomheder, der på sigt skaber arbejdspladser. Derfor skal det også være muligt at tjene flere penge, mens man modtager statens uddannelsesstøtte, så de bedste elever kan iværksætte tidligere. Vi skal desuden hele tiden give os selv muligheden for at dygtiggøre os, hvorfor vi løbende skal investere i gode rammer og incitamenter for efteruddannelse og opkvalificering af arbejdsstyrken.

Skal vi kunne udvikle os som samfund og konkurrere i en fortsat globaliseret verden, er det vigtigt, at vi byder ind med det og de bedste. Vi skal ikke gå på kompromis, når vi hælder brændstof på de nysgerrige og læringslystne børn og unge – de skal have det bedste, hvis de skal bevare og nå længere i samfundet, end vi selv har gjort det. Derfor er det vigtigt, at vi fra børnehave til færdig uddannelse dyrker en positiv tilgang til læring og respekten for samme.

  • Jeg vil arbejde for, en skolepolitik, der tager afsæt i barnet.
  • Jeg vil arbejde for, at elever med særlige udfordringer, som ikke kan rummes af folkeskolen, skal kunne visiteres endnu tidligere til skoletilbud, der kan rumme eleven.
  • Jeg vil arbejde for, at opdragelse er forældrenes ansvar og ikke skolens.
  • Forældre skal inddrages i forhold til elever med særlige udfordringer i klasseundervisningen.
  • Jeg vil arbejde for, at folkeskolen forbliver samfundets “fristed”, hvor påvirkning af anden kultur og andre upassende faktorer – herunder religiøse dagsordner – adskilles fra folkeskolen.
  • Jeg vil arbejde for, at alle børn skal dansktestes efter børnehaveklassen.

Share this post